JooMix

 

 

 

 

 

Ekvinocijo

Režija: Ivica Kunčević

Scenograf: Branko Hojnik
Kostimograf: Danica Dedijer
Kompozitor: Vjera Nikolić
Scenski govor: Matija Sršen
Asistent reditelja: Jelena Minić
Izvršna produkcija: Nela Otašević i Janja Ražnatović

------------------------------------------------------------

Igraju:

Jele, Ivova majka:
Varja Đukić

Vlaho slijepi:
Mirko Vlahović

Ivo Ledinić, meštar na škaru:
Momčilo Otašević

Frano Dražič, kapetan pomorski:
Goran Vujović

NIko Marinović, bogataš iz Amerike:
Branimir Popović

Pavo, barkarijol:
Danilo Čelebić

Anica, Franova kći:
Julija Milačić

Kata, Pavova žena:
Gorana Dragašević

Marija od poste:
Žaklina Oštir

Lucija, djevojka u Frana Dražića:
Olivera Vuković

Malica:
Irina Dragojević

Ženica:
Jelena Minić

Ženica:
Radmila Čolić

Ženica:
Milica Šćepanović

Mornar:
Dragan Račić

Mornar:
Gojko Burzanović

Mornar:
Slobodan Marunović

Mladić:
Marko Todorović

Mladić:
Aleksandar Gavranić

Mladić:
Vukan Pejović

Djeca:
Katja Vujović i Vuk Lazarević

ekvinocijo 1

ekvinocijo 2

ekvinocijo 3

ekvinocijo 4

ekvinocijo 5